Η βασική μελέτη του Grotowski ήταν πάνω στη λειτουργία του σώματος και των παρορμήσεων του, έχοντας ως απώτερο στόχο την “ζωντανή” ερμηνεία πάνω στη σκηνή. Έτσι, οι ηθοποιοί και οι σπουδαστές του Εργαστηρίου Grotowski, αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης τους στην απελευθέρωση του σώματος από κάθε εξωτερική σκέψη, παραδίδοντας το σώμα τους στη ροή των παρορμήσεων. Αυτή η ροή δημιουργεί την “ζωντανή” ερμηνεία.

Στο βίντεο παρατηρούμε ένα μέρος από την εκπαίδευση των σπουδαστών – ηθοποιών του Εργαστηρίου Grotowski, όπου προσπαθούν να απεμπλακούν από οποιαδήποτε εξωτερική σκέψη και να αφήσουν το σώμα τους να δράσει. Μελετούν τις δυνατότητες κίνησης του σώματος τους και αφήνονται στη ροή των παρορμήσεών του. Ο εκπαιδευτής, δεν είναι απλός παρατηρητής, αλλά αναλαμβάνει τον ρόλο του οδηγού, προσπαθώντας να εμπνεύσει τους σπουδαστές να ακολουθήσουν διάφορους χρονορυθμούς, εντάσεις και, γενικότερα, να αφεθούν στα σωματικά τους ένστικτα. Να ακολουθήσουν, δηλαδή, τη διαδρομή Παρόρμηση – Δράση – Παρόρμηση – Δράση.

  Γιάννης Κατσιμίχας

Γιάννης Κατσιμίχας

Tempus Verum

Scroll to Top