Όροι και προϋποθέσεις

Το tempusverum.com ανήκει στην εταιρία Tempus Verum. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε χρήση και πώληση μέσω του tempusverum.com. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του eshop θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ χωρίς εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή. Αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Υποχρεώσεις πελατών

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς τους.

Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο tempusverum.com. H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας.

Οι ενημερώσεις της κατάστασης παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση.

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά οι σχετικές παραγγελίες εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών, δηλαδή παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

Η Tempus Verum επιδιώκει να σας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στα πλαίσια καλή πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο tempusverum.com και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Tempus Verum παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το προϊόν που επιθυμεί πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα ηλεκτρονικά μέσω του tempusverum.com.

Ακυρώσεις παραγγελιών

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την ολοκλήρωση της καλώντας στο 2103425170 ή με email στο contact@tempusverum.com. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Παράδοση παραγγελιών

Τα προϊόντα αφορούν σεμινάρια και εκδηλώσεις οπότε δεν γίνεται αποστολή.

Ανωτέρα βία

Η Tempus Verum δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα προμηθευτών, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Επιστροφές προϊόντων – δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με το tempusverum.com.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε θα πρέπει να ειδοποιήσετε εγγράφως στο contact@tempusverum.com με θέμα «Αίτηση Επιστροφής» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής εντός της προθεσμίας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Τροποποίηση όρων

H Tempus Verum διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η τροποποίηση ή ανανέωση ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί το παρόν κείμενο. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Tempus Verum δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή μέσω ταχυδρομείου).

Ισχύον δίκαιο – δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Όροι χρήσης

Κάνοντας χρήση του tempusverum.com συμφωνείτε με τους όρους τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Tempus Verum.

H χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας.

Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Η Tempus Verum δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται ως έχει χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Tempus Verum δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του tempusverum.com σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. H Tempus Verum δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε.

Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα πεδία όνομα, διεύθυνση, μήνυμα στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του tempusverum.com υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo tempusverum.com για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Tempus Verum ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας και λοιπά,

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Tempus Verum δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το tempusverum.com

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σύνδεση ή εγγραφή

Για την εγγραφή ή σύνδεση σας στο tempusverum.com απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. H Tempus Verum διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο tempusverum.com

Πνευματικά δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην Tempus Verum και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του tempusverum.com εκτός αν ορίζεται διαφορετικά είναι πνευματικής ιδιοκτησία της Tempus Verum και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια της Tempus Verum. Η εμφάνισή στο tempusverum.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης.

Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το tempusverum.com συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Tempus Verum καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή link σε άλλο site παρέχεται για διευκόλυνση και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται εκεί.

Ισχύων νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Tempus Verum στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία καθοδηγεί την χρήση και κάθε ερμηνεία σχετικά με το tempusverum.com.

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο tempusverum.com από άλλη χώρα έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους νόμους της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Tempus Verum και έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του tempusverum.com και στους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δήλωση εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο tempusverum.com

Όταν στέλνετε ένα αίτημα η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

1.προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας

2.προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του tempusverum.com

3.προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας

Παρ’ όλα αυτά εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online όλες οι πληροφορίες καθώς επίσης και η IP address θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι συνεργάτες της Tempus Verum μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Επίσης, αν ζητήσετε από τους υπεύθυνους της Tempus Verum να σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε αλληλογραφία, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

To tempusverum.com έχει συνδέσεις με άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Tempus Verum αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών πεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών διασφαλίζονται ως απόρρητες. To tempusverum.com χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 128-bit για ασφαλείς συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους.